Medlemskap

Gjeldende kontingentsatser er:
 Familie:  kr. 800,-
 Seniorer:  kr. 550,-            
 Juniorer:  kr. 400,-

Bankkonto: 2699.41.44196.
Nøkkel kan kjøpes i Villaveien 6. Ta med kvittering på betalt kontingent.